denlenfrru
Bach, Philipp (142a)
*

1563 luth. Pfarrer Großbockenheim, 1576 Gössesheim(vgl. Kuby: Ergänzungen z. Pfälz. Pfarrerbuch, Buchstabe B; in: Bl. f. Pfälz. Kirchengeschichte 1978, S. 140).

More info:
Wikipedia link

BACK