denlenfrru
Bachmann, Johann Daniel (148a)
*

Pfarrer Bach­mann stellte am 24.1.1696 Schuldforde­rungen an den Rat der Stadt Kaiserslautern(vgl. Kuby: Nachtrag Pfälz. Pfar­rerbuch, Buchstaben A-H; in Bl. f. Pfälz. Kirchengeschichte 1983, S. 127 Nr. 148a).

More info:
Wikipedia link

BACK