denlenfrru
Bechtel, Johann Daniel
*

6.5.1744 Großbockenheim - +++; Sohn von Pfarrer Johann Christoph *Bechtel und Johanna Luise *Simon; Bruder von Pfarrer Jo­hann Wilhelm *Bechtel und von Pfarrer Georg Friedrich *Bechtel; 1769/84 Pfarrer in Roxheim bei Kreuznach(vgl. Biundo: Pfar­rerbuch, a.a.O., S. 22 Anm. zu Nr. 251; vgl. Rosenkranz: Ev. Rheinland, a.a.O., Bd. 2, S. 23).

More info:
Wikipedia link

BACK